Utgravingsprosjekt

Rv. 555 Sotrasambandet


Sted:
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Leif Inge Åstveit

Tidsrom: 2017 - 2019


Om prosjektet

I perioden 2018-2022/23 skal det bygges ny riksveg mellom Kolltveit i Fjell kommune og Bergen, rv555 Sotrasambandet. I den nye veitraseen er det påvist 12 boplasser fra steinalderen som kommer i konflikt med utbyggingen. Samtlige av disse skal graves ut i løpet av 2017 og 2018.

Boplassene varierer i størrelse og omfang, noen er små og tyder på kortere tids opphold, mens andre har mektige kulturlag som tyder på langtidsopphold. Alle lokalitetene er tilknyttet den forhistoriske strandlinjen og ligger mellom 6-20 meter over dagens havnivå. De to største boplassene ligger ut mot fiskerike tidevannsstrømmer som går på hver side av Bildøy; Straumssundet i øst og Bildøystraumen i vest.