Utgravingsprosjekt Rv. 555 Sotrasambandet

Årets sesong på Sotrasambandet

04.09.17

Inngangen til store prosjekt er ofte preget av en viss skrekkblandet fryd, og arkeologiprosjekt er ikke noe unntak. For undertegnede har en rekke spørsmål kvernet døgnet rundt det siste året: Har vi tatt oss vann over hodet når det gjelder plan og budsjett? Har vi valgt rett metode? Har vi nok mannskap, og har disse den nødvendige kunnskapen? Vil infrastrukturen (vei, vann, strøm og brakker) fungere slik den skal? Og sist men ikke minst; hva ligger egentlig dypt nede i jorden og venter på oss?

Når den første av to feltsesonger nå er gjennomført må vi konkludere med at prosjektet har gått meget bra. Og heldigvis er arkeologi en disiplin som aldri slutter å overraske, heller ikke denne gangen.

Formidling

Som mange sikkert har fått med seg har vi satset mye på formidling på Sotrasambandet. Vi har vært tydelig fra begynnelsen på at formidling må være likestilt med det øvrige arbeidet. Det vil si at like viktig som å finne avslag, piler og økser, eller grave fram ildsteder, kokegroper og hyttegulv har det vært å fortelle om dette. Vi argumenterte for at vi trengte ekstra bevilgninger til formidling på dette store flerårige prosjektet, noe vi fikk gjennomslag for hos Riksantikvaren. Dessuten har tiltakshaveren Vegvesenet spilt på lag med oss gjennom hele prosessen. Dette har vært absolutt avgjørende for at vi skulle kunne satse slik vi har gjort. Allerede tidlig i utgravingen fikk vi mange til å bli interessert i prosjektet da vi lagde filmen om hvalfangsten i Straumsundet. Etter dette har antallet følgere på f.eks. Facebook steget jevnt og trutt. Vi synes jo også det er fantastisk at en film om noe så snevert som landheving og kulturlag (!) kan få over 31 000 visninger (inkludert visninger på forskning.no) og bli delt 114 ganger. De små filmene som viser litt av dagliglivet på felt har også blitt svært godt mottatt både blant fagkolleger og andre. Alt i alt viser formidlingsarbeidet vårt hva som er mulig om det satses og om en har kreative og dyktige medarbeidere.

Mødding på Lok 13

Lok 11 og Lok 13 – mødding, kulturlag og ny kunnskap om boliger fra eldre steinalder

Når det gjelder selve utgravingen er det utvilsomt de to store lokalitetene 11 og 13 som har stått i sentrum. På Lokalitet 13 er det funnet spor etter kraftige stolper som har tilhørt en hytte som ser ut til å være mye større og kraftigere enn hva vi kjenner fra tidligere. Stolpene har vært minst 25-30 cm i diameter og de er støttet opp av kraftige skoningsstein. På Lokalitet 13 er det også funnet en mødding med mye bein som vil gi oss kunnskap om hva folk har levd av, når på året de har vært her osv. Det blir uhyre spennende å sammenstille data fra denne lokaliteten fremover.

Den største overraskelsen var det utvilsomt Lokalitet 11 som stod for. Innledningsvis kunne det synes som at boplassen måtte være forstyrret av moderne aktivitet. Men da vi fant 6-7000 år gamle gjenstander like under torven måtte dette revurderes. Bortsett fra å bli brukt som beitemark viser det seg nå at denne flaten i stor grad har ligget urørt helt siden steinalderen. Og her, like under torven, finnes det altså gulv, stolpehull, ildsteder. I tillegg til flint og stein har vi også her funnet en god del bein etter måltider og fragmenter av fiskekroker. Kort sagt en drømmelokalitet!

Stolpehull på Lok 13

Ildsted på Lok 11

 

Lok 7 – en svært gammel boplass

Vi skal heller ikke glemme det som foreløpig er den eldste lokaliteten på prosjektet, Lokalitet 7. Her har vi sannsynligvis klart å finne de fleste delene/avslagene i prosessen fram mot et ferdig redskap. Dette funnmaterialet er sannsynligvis mer enn 10 000 år gammelt, og vi håper vi skal kunne sette sammen mye av dette materialet (refitting) utover vinteren.

Avslagene på Lok 7

 

 

Analyser, katalogisering, dateringsprøver

Vi har mye å jobbe med før neste sesong starter i april, mange data skal sammenstilles og det blir jo selvsagt veldig spennende å se hvordan alt passer sammen (dateringer, funnspredning, stolpehull, gulv osv). Sånn sett kan en godt si at vinteren ofte er minst like spennende for arkeologer som selve gravingen om sommeren. Vi kommer til å legge ut resultater og tolkninger gjennom vinteren, og selv om aktiviteten kanskje kommer til å gå noe ned, håper vi selvsagt på at folk fortsatt vil følge prosjektet. Vi håper også vi skal klare å lage en eller to lengre filmer om utvalgte tema nå i vinter.