Om Norark

Norark skal spre kunnskap om arkeologiske metoder, resultater og forskning i Norge.

Vi ønsker å bringe nytt fra den omfattende feltaktiviteten vi har, og også presentere litt lengre reportasjer og andre typer saker under vignetten «Innsikt«.

Norark – Norsk arkeologi – er en nettside drevet av de fem universitetsmuseene i Norge som forsker på arkeologi. Disse museene ligger ved Universitetet i Oslo, Universitetet i Stavanger, Universitetet i Bergen, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim og ved Universitetet i Tromsø:

  • Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.
  • Universitetsmuseet i Bergen, Universitetet i Bergen
  • Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger
  • NTNU Vitenskapsmuseet, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
  • Tromsø Museum – Universitetsmuseet, Universitetet i Tromsø

Utgravingsbloggen på Norark.no har interesserte unge og voksne som målgruppe. Den primære målgruppen har ikke arkeologibakgrunn.

Historien bak

Nettsiden ble lansert i 2012, som del av forskningsprosjektet «Forsking i fellesskap». Formålet med «Forsking i fellesskap» var å styrke forskingen ved og forskingssamarbeidet mellom universitetsmuseene. Museene skulle også styrke samarbeidet med andre, relevante forskningsmiljøer og gi folk flest innsyn i kunnskapsutviklingen ved universitetsmuseene. Forsking i felleskap var finansiert av museene selv og av Norges forskningsråd.

Satsningsområdene i forskningsprosjektet var:

  • Tre store fortellinger fra fortiden: Pionerene, landbruket og utmarka
  • Samarbeid med forskerskolen Dialogues with the Past
  • Populærvitenskapelig formidling – og det var her Norark kom inn

Norark bygger på en bloggpilot hos NTNU Vitenskapsmuseet, og prosjektleder har hele veien vært Tove Eivindsen fra NTNU.