Utgravingsprosjekt Rv. 555 Sotrasambandet

En ny feltsesongstart

20.04.18

Vi har finslipt våre graveskjeer og vår strategi. 25 kunnskapshungrige arkeologer er klar til å avdekke steinalderens fangstkultur på Bildøy. Årets feltsesong på Sotrasambandet er endelig i gang!

I 2018 konsentrerer vi all vår aktivitet på Bildøy. Der fortsetter vi undersøkelsene av de to store boplassene som ligger på hver sin side av den lille øyen – Lok 11 i øst og Lok 13 i vest (se også her og her). Her skal vi delvis fortsette på allerede avdekte flater, men vi skal også utvide våre undersøkelsesområder.

På Lok 11 har vi åpnet to prøvesjakter på boplassens nordlige, og hittil ikke undersøkte, flate. Vi har allerede fått konstatert at også her ligger funnene direkte under torven, og at det dreier seg om store mengder funn og brente bein fra mesolitikum og neolitikum (eldre og yngre steinalder). Vi har spor etter minst en boligstruktur i den nordlige delen, trolig finnes det flere.

På Lok 13 har vi innledningsvis undersøkt «overvintrede» strukturer på flater som ble åpnet opp i 2017. Blant annet fortsetter vi utgravningen på den store neolittiske møddingen. Massen her består av en kraftig pakning skjørbrent stein, kullsvart jord og store mengder brente bein. Mange jordprøver har allerede blitt tatt fra møddingen til osteologiske, botaniske og jordkjemiske analyser. I tillegg har vi funnet en tydelig struktur inne i møddingen. Denne består av en nærmest steinfri flate, store mengder kull, og i midten et område som er tettpakket av små brente bein. Vi er usikker på strukturens funksjon, men den har klare likhetstrekk med neolittiske strukturer vi undersøkte på Lok 13 i 2017.

Fire nye steinalderlokaliteter nordøst for Lok 13 (Lok 3, 4, 12 og 16) som skal undersøkes i sesongen 2018

I sesongen 2018 undersøker vi også fire nye steinalderlokaliteter. Disse befinner seg nordøst for Lok 13. Den største av disse, Lok 12, ligger på samme dyrka flate som lok 13, men noe høyere i terrenget, mellom 15-20 m.o.h. Utstrekningen på denne boplassen er beregnet til 1130 kvm. Ettersom dette er en lokalitet fra den eldste delen av eldre steinalder (tidligmesolitikum) – og boplasser fra denne perioden ofte karakteriseres av små, tette ansamlinger med funn – blir en av de første utfordringene å påvise selve aktivitetsområdene på denne store flaten. På Lok 12 gjennomfører vi derfor en innledende fase hvor vi med 5m mellomrom graver ruter på 50 x 50 cm over hele flaten. I en av prøverutene har vi, gledelig nok, allerede funnet nakkepartiet på en tidligmesolittisk kjerneøks, og i en annen rute en tidstypisk pilspiss (mikrolitt), så vi er definitivt på rett spor!

Nakkepartiet på en tidligmesolittisk kjerneøks

De tre andre nye lokalitetene som skal undersøkes i år – Lok 3, 4 og 16 – er også sannsynligvis mesolittiske. De er små og ligger på en høyde mellom 12 til 15 m.o.h. Deres plassering i utmark håper vi betyr at de er relativt uforstyrret av moderne aktivitet.

I likhet med forrige sesong fortsetter vi med formidling av det pågående feltarbeidet. Foruten presentasjon av «godbiter» som dukker opp, er nytt av året at ukens feltarbeid blir oppsummert i en kort nyhetsrapport på vår Facebook-side hver fredag. Vi håper du vil følge oss!