Utgravingsprosjekt Rv. 555 Sotrasambandet

Analog og digital steinalder

11.08.17

De arkeologiske utgravingene på Sotra gjennomføres gjennom to sesonger og er et av de største prosjektene Fornminneseksjonen i Bergen har forvaltet. Fra første stund har det vært klart at formidling er en viktig prioritet for prosjektet. Målet er å nå både allmennheten og fagfolk, lokalt og regionalt, men også internasjonalt, og i et bredt spekter. Hvorfor er formidlingen så viktig for oss?

Media i Norge – og sannsynligvis også i mange andre land – har generelt sett to vinklinger på arkeologiske utgravinger: det er veldig spennende, eller det er dyrt og/eller unyttig.  «Heller nye boliger enn frosker og kokegroper» stod det i Aftenposten i 2013. «Tomtekjøp ga sjokkregning for arkeologisk graving» skrev e24.no i 2014.  NRK Telemark slår til i 2017 med overskriften «Utgravingar kan hefte storhall». Selve artiklene er heldigvis ofte mer nyanserte enn overskriftene skulle tilsi, men hvor mange leser hele artikkelen?

Med en kulturminnelov som stadig er under angrep er formidling et viktig våpen for å spre kunnskap om det arbeidet vi arkeologer gjør. Formidling kan være noe så enkelt som å ta seg litt tid i felt til å snakke med skuelystne lokale. De fleste som har jobbet i en presset feltsituasjon vet at det ikke alltid er like enkelt å ta seg tid til formidling, men dersom man kan ta seg en liten pause fra graveskjeen kan man vinne mye godvilje i lengden.

Formidlingen på Sotrasambandet spiller imidlertid på mange strenger. Omvisning for barneskoleklasser og arkeologistudenter er blant de mer tradisjonelle formene for formidling vi benytter. Vi har en dynamisk monter på Fjell Folkebibliotek på det lokale kjøpesenteret hvor vi jevnlig bytter ut «Gravingens godbiter». En større utstilling på biblioteket er også ferdig. Vi publiserer populærvitenskapelige tekster på Norark, og på vår egen hjemmeside der bidragene kommer med et engelsk sammendrag.

Vi har investert mye i visuell formidling og produserer informasjonsfilmer om prosjektets lokaliteter og undersøkningsmetodikken, utfordringer og funnene, men også om arkeologenes hverdag. Vi har også kontoer på Instagram og Facebook, der det også har vært et poeng å formidle arbeidet vi gjør med et glimt i øyet. Nylig har vi også begynt å gjøre det omfattende arbeidet vi gjør med fotogrammetri tilgjengelig for folk. For dette har vi konto på Sketchfab hvor det kontinuerlig lastes opp 3D-modeller av både gjenstander og ulik situasjoner i felt. Takket være ulike digitale plattformer har vi mulighet for ulike vinklinger og ulikt nivå av faglig innhold.

Årets sesong på Arkeologi på Sotrasambandet avsluttes 1. september og på tampen av gravingen ønsker vi å åpne våre felt og invitere på Åpen dag i felt 29. august – velkommen med dine spørsmål til oss!