Utgravingsprosjekt

Bokn


Sted: Bokn, Rogaland
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Prosjektledere Oliver Djøseland Sørsko og Kristine Reisersen

Tidsrom: 2016 - 2017


Om prosjektet

Bakgrunnen for de arkeologiske undersøkelsene er utbygging av undersjøisk tunell under Boknafjorden (Rogfast). Vi graver i området tunnelåpningen og tilhørende vei vil bli anlagt. Arkeologisk museum skal grave fire lokaliteter fra steinalder og tre lokaliteter som har en hovedbruksfase i perioden bronsealder-vikingtid. Steinalderundersøkelsen vil pågå over to sesonger, mens bronse- og jernalderundersøkelsen vil bli fullført i år.

 

Undersøkelsen på Bokn dekker et ganske stort område.

Kulturminnene med rød strek under er de som skal undersøkes. (Det er forresten foreløpig uklart hva som skal graves i år og hva som skal tas neste år.)

 

Rogfast kart 1Rogfast kart 2-1