Utgravingsprosjekt Bokn

Funn i flere nivåer

22.06.16
Dokumentasjon av undersøkte strukturer. James Redmund (i forgrunnen) forbereder takning av en fotomosaikk av fremrenset anlegg. Den undersøkte ovnstrukturen er bak Kristine Reiersen i bildebakgrunn. Bilde gir også inntrykk av overgangen mellom dyrkningslag som anleggene er gravd ned i og den lys oransje undergrunnen på denne delen av feltet.

Vi er nå i gang med å undersøke de anleggene som er funnet nedgravet i det øverste dyrkningslaget.
De fleste av anleggene vi har undersøkt denne uken er ildsteder som ligger anlagt i et avgrenset område av feltet. Sammen med disse er det også funnet nedgravninger som foreløpig er tolket å være rester etter ovnstrukturer. I nærheten av disse anleggene er det ansamlinger med varmepåvirkede stein. Hvorvidt disse er samtidige er foreløpig uklart, men datering av anleggene kan gi oss svar på dette. Kanskje er vi på sporet av et produksjonsområde fra jernalder.

Bilde av steiner som kan være en mulig ovnstruktur.

Mulig ovnstruktur


Vi har samlet inn prøvemateriale for videre analyser, noe som forhåpentligvis vil kunne gi indikasjoner om hva som har blitt produsert på stedet. Det er allerede sendt inn dateringsprøver fra en av ovnstukturene, samt en fra ett av samlingene av varmepåvirket stein. Vi venter nå i spenning på dateringsresultatene fra anleggene som er skåret ned i dyrkningslaget.

Kommentarer


Kai Abrahamsen
23.06.2016

Spennende utvikling på feltet. Gleder meg til dateringsrapporten på de innsendte prøvene.