Utgravingsprosjekt Bokn

Ikke bare steinalder! – Del 2

23.08.17

I forbindelse med årets steinalderundersøkelse på Bokn har vi sør på feltet også funnet kulturspor av yngre karakter. Dette i form av strukturer som kokegroper, ildsteder og stolpehull som sannsynligvis kan knyttes til en jordbruksbosetning. Vi har også påvist et dyrkingslag tett opp til disse.

I samme område har vi nå funnet et relativt stort anlegg som vi stusser litt på hva er. Det er en avlang ansamling stein, ca. 7 meter lang og 4 meter bred. Deler av anlegget var lokalisert like under et steingjerde som strakk seg i noenlunde samme retning. Da vi innledningsvis avdekket med maskin trodde vi først at det var steingjerdet som gikk dypt ned i jordsmonnet, men det er ikke tilfellet. I sørenden av anlegget fant vi noe som kan minne om et kammer (se bilde). Vi er foreløpig veldig usikre på hva anlegget er, og ikke minst hvor gammelt det er. Kan det være en grav? Deler av en bygning? Slike anlegg kan være forhistoriske, men like gjerne fra nyere tid. Jeg har lagt ut noen bilder her, og hvis noen har forslag eller ideer til hva det kan være mottas disse med takk. Så er det jo også litt spennende med ting en ikke umiddelbart vet hva er.

Nærbilde av kammeret i sørenden av anlegget. Som bildene viser er det særdeles fuktig i området.

Vi vil etter hvert demontere anlegget og forsøke å identifisere ulike konstruksjonselementer. I nærheten har vi også funnet en del flint, og det virker som om mengden flint øker inn mot anlegget. Så det er mulig vi har deler av en steinalderboplass under.

Vi kommer tilbake med mer info etter hvert som undersøkelsen skrider frem.


Kommentarer


Kai
26.08.2017

Spennende!

Oliver D. Sorskog
11.09.2017

Ja det er virkelig det. Vi er i full gang med å grave anlegget nå. Oppdateringer kommer!

geir
28.08.2017

hva er koordinatene på anlegget?

Oliver D. Sorskog
11.09.2017

Hei Geir! Generelt så pleier vi ikke å oppgi koordinater, men vi holder til på Laupland på Bokn og det er bare å ta turen i arbeidstiden, så vil vi vise deg anlegget 🙂