Utgravingsprosjekt Bokn

Funnbildet tar form

14.06.16
To bryner som er finkornet kvartsskifer iblandet glimmer.

Flateavdekkingen av den 7000m2 store lokaliteten med bosetningsspor ble avsluttet for noen uker siden. Som nevnt tidligere i blogginnlegg er det tykke dyrkningslag i området.
Den maskinelle avdekkingen er gjort skånsomt og det ble oppdaget fyllskifter nedgravd i de gamle dyrkningslagene. Prosjektet tar sikte på å kartlegge samt undersøke de arkeologiske sporene i dyrkningslagene, for å så gjøre en ny runde med flateavdekking ned til nye lagskiller.
Foreløpig er det uvisst om gravemaskinen skal inn på feltet én eller to ganger til.

Bilde av to bryner som er finkornet kvartsskifer iblandet glimmer.

De to brynene som er funnet her på Bokn ser ut for å være av en myk brynesteintype fra Eidsborg i Telemark.

Arbeidet med opprensing og kartlegging av dyrkningslag og fyllskifter er godt i gang.
De funnene vi har gjort, antyder at de lagene som er gravd fram i denne omgangen er fra yngre jernalder og middelalder.
Spesielt fine er de to brynene som er finkornet kvartsskifer iblandet glimmer. Steintypen i brynene er tilsvarende den steinen som kommer fra steinbruddet på Eidsborg, Tokke kommune i Telemark. Dette steinbruddet var i bruk fra 700-tallet til nyere tid, og har produsert store mengder brayner. I Telemark viser de arkeologiske sporene at det har vært stor aktivitet og at brynene har vært en viktig handelsvare. Det be tatt ut brynestein av to kvaliteter; en forholdsvis myk stein og en hardere brynesteintype. Den hardere brynesteinen ble i hovedsak eksportert til Europa, mens den mykere brynesteinen ble foretrukket i Norden. Trolig har den ulike kvaliteten til jernet som var gjenstand for skjerping med bryne en årsak til at ulik hardhet på brynestein ble foretrukket. De to brynene som er funnet her på Bokn ser ut for å være av den mykere brynesteintypen fra Eidsborg.


Kommentarer


Kai Abrahamsen
15.06.2016

Flotte bryner! Spennende lokalitet dere har på Bokn. Alltid like gøy å komme innom og se på fremdriften.

Ragnhild Nordahl Næss
16.06.2016

Hei Kai. Kjekt å høre. Vi har åpen dag 4. august, ta gjerne turen innom da!

Kai Abrahamsen
16.07.2016

Satser på å komme innom mange ganger før 4. august, men klart vi kommer en tur da også 🙂