Utgravingsprosjekt Mosterøyveien

Tak over hodet, hull i bakken

02.11.16
De takbærende stolper i huset var store og delvis forsett med sylsteiner. En etter en blir de gravd ut og dokumentert.

Vi rigget opp et stort telt på den delen av undersøkelsesområdet hvor vi fant mange og tydelige spor etter en langhus fra «romersk jernalder» (c.  år 0-400 e Kr. f.) og folkevandringstid (c. 400-550 e. Kr. f.). Dette langhuset har mange bygningsdetaljer i form av stolpehull, veggrøfter, gulvlag og brolegginger. Tydeligvis har huset gjennomgått en rekke utbedringer og ombygginger. Vi har funnet en rekke potteskår som sier oss fra hvilken periode de er. Dermed kan vi allerede nå sier at dette huset har stått på denne plassen flere hundre år. Vi har også funnet spår etter verksteder som er noe yngre, kanskje fra vikingtid?

Det hvite utgravningsteltet lyser i morgensolen. Den markerer plassen av langhuset fra eldre jernalder. Tuntrærne bak står ved plassen til middelalderens gårdstun.

Det hvite utgravningsteltet lyser i morgensolen. Den markerer plassen av langhuset fra eldre jernalder. Tuntrærne bak står ved plassen til middelalderens gårdstun.

En brolegging på «gårdsplassen» fra folkevandringstid og en ovn, muligvis fra vikingtid blir gravd ut og dokumentert sør for langhuset.

En brolegging på «gårdsplassen» fra folkevandringstid og en ovn, muligvis fra vikingtid blir gravd ut og dokumentert sør for langhuset.