Utgravingsprosjekt

Mosterøyveien


Sted: Rennesøy, Rogaland
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Prosjektleder Volker Demuth

Tidsrom: 2016


Om prosjektet

Langs den smale Mosterøyveien skal det blir gang- og sykkelvei og omtrent midt på Mosterøy ble det funnet rikelig med arkeologiske spor i bakken, slik at en utgraving må til før veiarbeidet kan starte. Ut i fra resultatene fra forundersøkelsen forventer vi å finne rester etter hus og gård fra eldre jernalder, altså tiden mellom 500 før Kristi fødsel til 500 etter Kristi fødsel. En av stedene vi skal undersøke er veldig nær gårdstunet til gården Kåde. Her ligger velbevarte rester etter et langhus, kanskje vi er på spor av gamletunet, noe som er ganske sjeldent. Det blir spennende å finne ut mer om bosetningsutviklingen på Mosterøy, som er nabo til en av Norges viktigste plasser fra middelalderen, Utstein kloster.