Utgravingsprosjekt

Hovlandshagen


Sted:
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Trond Linge

Tidsrom: høst 18 - vår 2019, 2018 - 2019


Om prosjektet

I samband med etablering av fiskerihamn i Hovlandshagen lengst sør på Bømlo skal Universitetsmuseet i Bergen i løpet av 2018 og 2019 grave ut i alt 12 buplassar frå steinalderen. Fleire av lokalitetane har delvis blitt undersøkt tidlegare, og reknast som klassikarar i vestnorsk steinalderarkeologi. På denne sida vert det lagt ut oppdateringar frå utgravinga samt historiske tilbakeblikk på tidlegare undersøkingar av steinalder på Sør-Bømlo.