Utgravingsprosjekt

Grønnehaug på Eigerøy


Sted: Egersund, Rogaland
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Krister Scheie Eilertsen

Tidsrom: 09.04 - 15.06, 2018


Om prosjektet

Formålet med planen er utvidelse av havne- og næringsområder hvor Eigersund kommune er tiltakshaver. Registreringene fra denne lokaliteten sier ikke så mye mer enn at det finnes en steinalderlokalitet på flaten vi arbeider på. Men vi har forhåpninger om å finne intakte aktivitetsflater, og kanskje også boligstrukturer, fra slutten av eldre steinalder og yngre steinalder.