Utgravingsprosjekt

Gravråksmoen, Hofstad leir


Sted:
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Prosjektleder Merete Moe Henriksen

Tidsrom: 2015


Om prosjektet

Jernalderbosetningsspor

Sommer/høst 2015