Utgravingsprosjekt Transportkorridor Vest

Offerplass fra yngre steinalder?

22.06.17
Vulstkeramikk. Viser toppen av større samling keramikkskår.

Det dukker stadig opp overraskende ting her på TKV. I nedkanten av det ene boplassområdet har vi avdekket et steinbelte med dyrkingslag og ardspor. Noen av steinene er definitivt jordfaste men en god del viser seg å være plasserte uten at noe spesielt mønster kan spores. Det er også påvist et par små røyser og stolpehull inntil de store steinene. Vi ble tidlig oppmerksomme på at det var en del flint og keramikk i dette området, blant annet vulstkeramikk av svært god kvalitet. Under opprensing ble det blant annet funnet en halv flintdolk liggende innunder en stor stein og senere dukket det opp en flateretusjert pilspiss på samme sted.

Oversiktsfoto av areal med mulige offerfunn.

Vi trodde i utgangspunktet at det kunne være snakk om en utkastsone – en avfallshaug – knyttet til bosetningen. Vi forventet derfor en jevn fordeling av funn med små keramikkskår fra ulike kar.

Samling av keramikkskår inntil stein. Hullet etter steinen er synlig under målestokken.

Det vi har funnet viser seg derimot ikke å være avfall men hundrevis av skår av så godt som komplette kar liggende inntil steinene. Vi har så langt påvist fire kar innenfor et areal på 20 m2. Er det snakk om offerfunn? Eller gravurner? Kan eventuelt stolpehullene knyttes til en overbygg? Er steinbeltet rester av en ødelagt sen-neolittisk gravrøys?

Tips om likehetstrekk til andre undersøkelser mottas med takk! 🙂