Utgravingsprosjekt

Transportkorridor Vest


Sted: Sola, Rogaland
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Prosjektleder Hilde Fyllingen

Tidsrom: 2016 - 2017


Om prosjektet

Våren 2016 skal vi i gang med et stort utgravningsprosjekt som etter planen skal gå over to sesonger. Prosjektet er del av et større veiprosjekt omtalt som «Transportkorridor Vest» hvis mål er å utbedre fv 509 gjennom Tananger i Sola kommune, Rogaland. Prosjektet startet opp i 2013 og 2014 med undersøkelser på Sømme (like ved Sola flyplass) og fortsatte nordover i 2015 (Tanangerveien). Traseen som skal graves i 2016 og 2017, er 7 km lang og strekker seg fra Strandesvågen (ved Tjora) i sør til Hafrsfjord bro i nord.

Prosjektet er svært allsidig og spennende og vil by på alt fra steinalder boplasser til langhus og vikingtidsgraver. Det vil med andre ord si at vi vil bevege oss igjennom minst 6000 år av forhistorien!

Vi gleder oss til å komme i gang og til å formidle resultatene underveis!

En vårlig hilsen fra Hilde Fyllingen (prosjektleder), Sarita Louzolo og Satu O’Ceallachain (feltledere)