Utgravingsprosjekt Tanangerveien

Eldre spiss i yngre kontekst

22.05.15
Av Redaksjonen

Noen ganger gjør vi funn som fører til at man stopper litt opp og tenker litt ekstra på hvorfor vi finner det vi gjør i den konteksten vi gjør. I dag var en slik dag. Da vi skulle rense opp og dokumentere noen stolpehull og groper spratt det frem en skiferspiss med dekor! Normalt daterer vi denne typen spisser til mellomneolitikum, kanskje tilbake til tidligneolitikum. Noe spesielt er det derfor at vi gjør funnet i det som antas å være bosetningsspor fra seinneolitikum/bronsealder. Ved nærmere øyesyn ser vi at spissen er knukket for senere å bli glattslipt ved bruddet. Tolkningsmuligehtene her er mange, men kanskje har spissen blitt gjenbrukt som hengesmykke av etterkommerne til den som tilvirket den? Lagt ned som husoffer i en yngre kontekst?
God helg.

IMG_2225