Utgravingsprosjekt Tanangerveien

Boplass fra eldre steinalder ved Tanangervegen

11.09.15
Av Redaksjonen
Grønnsteinsmeisel og slipeplate funnet like ved det vi tror er et ildsted. Kanskje har meiselen blitt slipt på nettopp denne platen?

I et tidligere blogginnlegg ble et lag fra eldre steinalder presentert. Vi er nå godt i gang med gravingen av laget og resultatene strømmer på.

Vi har til nå gravd a. 35 kvadratmeter og har til sammen i overkant av 2500 gjenstandsfunn. I funnmaterialet finnes store mengder flintkjerner, knakkesteiner og produksjonsavfall. I tillegg til en god del skrapere, borspisser, mikroflekker, slipeplater, en meisel i grønnstein samt flere fragmenter av slipt grønnstein. Observasjoner i forhold til strandvoll og havnivå samt funnmaterialet bekrefter at dette er en boplass som var i bruk i siste delen av eldre steinalder. Ca. 6500-4000 f.Kr.

I tillegg til gjenstander i stein av ulike typer finner vi også en god del rester og fragmenter av brent bein. De fleste beinbitene er i så dårlig forfatning at de nærmest går i oppløsning når man graver dem frem, men heldigvis er det enkelte biter som holder seg noe bedre. En del av en brent fiskekrok kom frem under graving, og jubelen sto naturlig nok i taket. Antakeligvis har kroken blitt forkastet i ildstedet etter at den har gått i stykker. Både det at den er bearbeidet og slipt, samt utsatt for varme har nok gitt den bedre odds for å overleve nedbrytningen.

Interessant er det også at vi etter å ha fjernet det øverste laget ser antydninger til strukturer i laget under. Sentralt på den boplassflaten vi har åpnet ser vi antydningene etter minimum et ildsted og to tydelige avfallsgroper fulle med brente bein. I tillegg kan det virke som det dukker opp et par stolpehull. Dette er naturlig nok av enorm interesse og kan forhåpentligvis si oss noe om hvordan boplassen var organisert, hvilke konstruksjoner som har stått der osv.

Funnene og observasjoner vi har gjort til nå lover veldig bra til fortsettelsen, og vi ser frem til å komme dypere ned i lagene og forhåpentligvis få avdekket flere strukturer som vil gi oss enda mer informasjon.

Vi har nå fått telt over Boplassen som gir oss stabile lys og værforhold i resten av tiden vi skal grave

Vi har nå fått telt over Boplassen som gir oss stabile lys og værforhold i resten av tiden vi skal grave

Laget etter at vi har tatt vekk den øverste delen. Her begynner strukturene å dukke opp.

Laget etter at vi har tatt vekk den øverste delen. Her begynner strukturene å dukke opp.

Deler av det øverste laget gjenstår å grave i den sørlige enden

Deler av det øverste laget gjenstår å grave i den sørlige enden

Fiskekrok i bein. Det er kun den øverste delen vi har funnet, men flott likevel!

Fiskekrok i bein. Det er kun den øverste delen vi har funnet, men flott likevel!

Grønnsteinsmeisel og slipeplate funnet like ved det vi tror er et ildsted. Kanskje har meiselen blitt slipt på nettopp denne platen?

Grønnsteinsmeisel og slipeplate funnet like ved det vi tror er et ildsted. Kanskje har meiselen blitt slipt på nettopp denne platen?

Meisel i grønnstein

Meisel i grønnstein


Kommentarer


Oscar Ortman
21.11.2018

Hej,
I Slutet av sommaren 2018 undersökte jag en liten snmesolitisk boplats söder om Uddevalla, Forshälla 433. Det rör sig om en ganska onasenslig stenröjd yta på drygt 20 kvm. Boplatsen saknar anläggningar. Däremot hittade vi en väl bearbetad, 16, 2 cm lång bergartsyxa, en lihultyxa, intill ett större block.
Nu till min fråga. I Fra Haug ok Heidni nr 2 2017, skriver Hilde Fylingen om ett motsvarande depåfynd i från Tjora i Sola kommune. boplatsen undersöktes 2016. Finns det någon skriven rapport eller övrig information om undersökningen.
Med vänliga hälsningar
Oscar Ortman
Arkeolog
Bohusläns museum