Utgravingsprosjekt

Tanangerveien


Sted: Sola, Rogaland
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Krister Eilertsen

Tidsrom: 2015


Om prosjektet

Vegprosjekt – utvidelse av Tanangervegen fra to til fire felt, strekningen Sola flyplass – Hafrsfjord bru.

Gjennomføres i perioden april –oktober 2015.

Forventninger: Bosetningsspor fra yngre steinalder/bronsealder, samt jernalder. I tillegg til en mindre lokalitet fra steinalder, sannsynligvis seinmesolitikum