Utgravingsprosjekt Øvre Øksnevad

Imitasjon?

02.09.16

Nå er det en stund siden forrige innlegg fra utgravingen av gravfeltet på Øksnevad – fremover skal vi hyppigere presentere noen av de foreløpige resultatene herfra. I dette innlegget klinker vi til med en av de to store røysene på toppen av Eikebakken – røys 2. Vi har nevnt denne røysen tidligere da vi fortsatt gravde i den – men nå er den så å si ferdig utgravd.

Dette bildet tok vi helt i starten av utgravingen. Vi fylte de hvite sekkene med stein og de ble fjernet med gravemaskin. Dette sparte oss for mye hardt arbeid.

Dette bildet tok vi helt i starten av utgravingen. Vi fylte de hvite sekkene med stein og de ble fjernet med gravemaskin. Dette sparte oss for mye hardt arbeid.

 

Vi kan med én gang røpe at den har gitt oss flere spørsmål enn svar.

Avhengig av bildene som er tatt, og lysforholdene, har vi gjennom utgravingens forløp ikke alltid klart å bestemme oss for om det har vært en ring eller spiral som har skilt disse to områdene. Vi har også en ring av større steiner i ytterkanten av røysen.

Spiral?

Spiral?

Ringer! Som vi har skrevet tidligere har den en spesiell oppbygging. Framfor å bygge en stor røys opp med en haug steiner på toppen er det heller lagt et skall med steiner oppå en naturlig topp i landskapet som dermed imiterer en tradisjonell gravrøys. Ytterkanten av røysen var dekket av betydelig mindre steiner enn på toppen av røysen og en ring av større steiner skilte disse to områdene.

Ringer!

 

Som vi har skrevet tidligere har den en spesiell oppbygging. Framfor å bygge en stor røys opp med en haug steiner på toppen er det heller lagt et skall med steiner oppå en naturlig topp i landskapet som dermed imiterer en tradisjonell gravrøys. Ytterkanten av røysen var dekket av betydelig mindre steiner enn på toppen av røysen og en ring av større steiner skilte disse to områdene.

 

Helt på toppen av røysen sto det en moderne betongkloss som er brukt til fikspunkt – et punkt til landmåling. Under betongklossen var det et klart fyllskifte. Et fyllskifte betyr at det er andre typer masser enn områdene rundt en, i dette tilfellet, avlang struktur på rundt 1,5-0,7 meter. Strukturen var ganske dyp, som bildet viser, men inneholdt ikke noe annet enn noen kullbiter og en del større steiner. Vi hadde også noen strukturer i ytterkanten av røysen som ikke gav funn. Vi kan dermed ikke lenger si for sikkert at dette er sekundærgraver som vi i utgangspunktet tolket dem som.

Vi har latt en av fire sider stå igjen. Vi har latt en av fire sider stå igjen.

 

Muligheten for at røysen ikke har blitt brukt til grav er helt klart svært interessant, og tvinger oss til å skifte fokus fra gravrøys til å prøve å forstå hvorfor et slikt monument ble konstruert. Hva kan steinbeltet som omringer røysen bety? Utgravingen av steinbeltet er i gang – og vi gleder oss til å presentere dette i neste innlegg!

 

Tbf! Røysen før utgraving. Her ser dere steinstrengen som omringer den.

Tbf! Røysen før utgraving. Her ser dere steinstrengen som omringer den.

 

I mellomtiden kan dere høre om prosjektet og noen av områdene rundt gravfeltet på NRK-P2 og deres radioprogram «Museum»: https://radio.nrk.no/serie/museum/DKOS01003416/20-08-2016 

 

Summary in English:

Greetings from Øvre Øksnevad.  It has been a while since our last post, for which we apologize, but things have been very busy. We'll post more frequently in September, including posting preliminary results.

Excavation of Røys 2, one of the two large cairns on top of the hill is complete.  It was mentioned in the previous post how this mound, rather than being a large pile of stones, is actually a thin layer or shell of stones dressing a natural peak on the hilltop to mimic a more traditional cairn.  The lower facades of the slope are covered in a layer of smaller stones, while the upper area of the mound is covered in a layer of larger stones.  These two areas are separated by a band of large stones forming a ring around the upper area, although depending on the photo and the lighting this band can appear like a spiral rather than a circle.  There is also a band of larger stones around the base of the mound.

The is a rectangular cut in the center of the mound which contained a modern surveyor’s fixed point, is being interpreted as a burial chamber.  Beneath the disturbance for the installation of the fixed point we found an intact fill, indicating that it had not been disturbed by the t it is unclear at the moment whether the fixed point was placed in an earlier burial chamber or whether the cut was made specifically for the fixed point.  Some stone concentrations on the periphery of the mound have not yielded any finds, and cannot be confidently identified as secondary burials.  The possibility that there are no burials in the mound is quite interesting, shifting our focus from burial mound construction to understanding why such a monument was constructed.