Utgravingsprosjekt

Øvre Øksnevad


Sted: Klepp, Rogaland
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Prosjektledere Sean Denham og Theo Gil

Tidsrom: 2016


Om prosjektet

Bakgrunn: Sanduttak og videre utvidelse av en industriområde i et område hvor det tidligere er registrert synlige kulturminner. Område består av et røysfelt med 79 røyser derav flere er antatt å være gravrøyser. To av disse er større en 17m i diameter.