Utgravingsprosjekt Ørland kampflybase

Snart oppstart for tiårets største utgravningsprosjekt i Trøndelag!

19.05.15
Av Redaksjonen
Denne nydelig beinkammen fra eldre jernalder ble funnet i forundersøkelsen til Ørlandsprosjektet. Vi håper å finne flere slike funn når feltarbeidet starter. Foto: Åge Hojem, NTNU Vitenskapsmuseet

Onsdag 27 mai vil NTNU Vitenskapsmuseet starte det som vil bli tiårets største utgravningsprosjekt i Trøndelag. Stortinget vedtok i juni 2012 at nye kampfly F-35 skal stasjoneres på Ørlandet, og dette medfører en vesentlig utvidelse av den nåværende flystasjonen. I den forbindelse skal Vitenskapsmuseet foreta omfattende arkeologiske undersøker av to områder på tilsammen 92 000 m2 som blir berørt av utbyggingen. Feltarbeidet vil bli utført over to feltsesonger i 2015 og 2016.

Innenfor undersøkelsesområdet er det registrert et stort antall automatisk fredede kulturminner. Vi forventer derfor å finne flere bosetningsområder med blant annet dyrkningslag, kokegroper, samt stolpehull og ildsteder som trolig representerer flere konsentrasjoner av hus. Ut fra tidligere dateringer antar vi at kulturminnene kan tidfestes til jernalderen, med særlig vekt på tida fra førromersk jernalder og frem til vikingtid (ca. 500 f.Kr – 800 e.Kr).

I tillegg knytter det seg stor spenning til et mulig gravfelt som skal avdekkes denne feltsesongen. Det har tidligere blitt avdekket en rekke skjelettgraver fra eldre og yngre jernalder på Ørlandet, på grunn av de gode bevaringsforholdene for beinmateriale i skjellsand. Vi håper derfor at årets undersøkelse vil frembringe flere godt bevarte flatmarksgraver.

På Vitenskapsmuseet er vi i full sving med de siste forberedelsene før feltarbeidet settes i gang og vi gleder oss til oppstarten av et svært spennende utgravningsprosjekt!

Oversiktskart over det berørte planområdet

Oversiktskart over det berørte planområdet