Utgravingsprosjekt Ørland kampflybase

Gårdstun i flere faser

22.09.16

Utgravningen på Ørland kampflybase er inne i sluttfasen, og kunnskapen om Ørlands fortid øker fra dag til dag. Omtrent 120 meter sør for fjorårets rike gårdstun fra folkevandringstid (400 – 550 e.Kr), jobber vi nå med å undersøke enda en samling med bygninger. Til nå har vi funnet en klynge med åtte ulike bygninger, som trolig har vært i bruk i de første århundrene e.Kr.

 

Flyfoto over felt D. Foto: 330-skvadronen, Luftving Ørland.

 

Under utgravninga er det er lett å se hvilke hus som ikke var i bruk til samme tid, men det er foreløpig for tidlig til å kunne si noe sikkert om hvilke bygninger som faktisk var samtidige. Slik bygningene ligger er det trolig snakk om minst tre faser i bosetningen, hvor ett av de tre langhusene var representert i hver fase.


Bygninger sentralt på felt D. Kart: Magnar M. Gran.

 

Gården var trolig i kontinuerlig bruk over lang tid og gamle bygninger har da fortløpende blitt erstattet av nye. Gjennom naturvitenskapelige undersøkelser, som pollenanalyser, håper vi å snart kunne svare på hvordan gårdstunet har endret seg gjennom tida. Arkeologi er lagsport, og vi spiller heldigvis på lag med en rekke flinke folk som hjelper oss med å finne svar på de delene av fortiden vi ikke kan si noe om på bakgrunn av de arkeologiske funnene alene.


De to nordligste langhusene på felt D. Foto: NTNU Vitenskapsmuseet.

 

Ved å kombinere arkeologiske- og naturvitenskapelige data, kan vi finne ut ikke bare hvilke bygninger som har vært i bruk samtidig, men også hvilken funksjon de ulike bygningene på gården har hatt. Alle aktivitetene representert i gårdsdrifta har forhåpentligvis etterlatt seg spor, som vil kunne gi oss et innblikk i livet på og til jernaldergården.

 

 


Kommentarer


HP
23.09.2016

Kul att gårdar oxå kommit till tröndelag…