Utgravingsprosjekt

Møsvatn [sektoravgift]


Sted:
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Jostein Bergstøl

Tidsrom: 22.05-09.06, 2016 - 2017


Om prosjektet

Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med sektoravgift i Vinje kommune

Fornminnetype: Jernvinne; jernalder.