Utgravingsprosjekt

E39 Kanten


Sted:
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Lucia U. Koxvold

Tidsrom: Juli - oktober, 2020


Om prosjektet

Det etableres for tiden ny E39 fra Kristiansand i Agder til Ålgård i Rogaland, og i den forbindelse vil Kulturhistorisk museum gjennomføre utgravninger knyttet til parsellene E39 Mandal øst-Mandal by og Mandal-Lyngdal øst i 2020 og 2021. Årets utgravning foregår i et område som heter Kanten, rett nord for Mandal sentrum. Her skal det etableres en ny tilførselsvei fra europaveien og ned til Mandal. Utgravningen starter 27. juli, og omfatter fire lokaliteter liggende innenfor et område på 400 x 200 meter. Vi undersøker tre bosetning- og aktivitetsområder fra stein-, bronse- og jernalder (id 170377 Ime Myrane, id 230301 Kanten 1 og id 230292 Kanten 2), samt et område med funn fra steinalder (id170420, Jakobshola).

Registeringene fra lokalitetene tyder på at det blir en komplisert og spennende feltsesong med kulturminner fra mange ulike tidsfaser og et bred spekter av aktiviteter innenfor et mindre geografisk område. Kanten fremstår som et område hvor det har vært omfattende bosetning, og hovedmålsettingene med prosjektet er å finne ut mer om alder, opphold, aktivitet og samfunnsutviklingen basert på de arkeologiske sporene som fortsatt er bevart. Resultatene av utgravningen vil inngå i kunnskapsutviklingen omkring Sørlandets forhistorie.