Utgravingsprosjekt E39 Julsundet og Tomrefjorden

Fine funn i Stavika

30.11.21
Fragment av en flott, slipt pilspiss av skifer.
Allerede under den innledende avtorvinga, før vi er ordentlig i gang med selve gravinga, har det dukket opp flere flotte funn på lokaliteten vår i Stavika på Sundsbøen.
Fra de forutgående registreringene utført av fylkeskommunens arkeologer visste vi at det var materiale her fra tidlig eldre steinalder. Potensial for å finne spor etter aktivitet fra andre faser av forhistorien var imidlertid ikke utelukket, og vi har vært heldige – kun et par uker inn i prosjektet dukket de første sikre funnene fra yngre steinalder opp. Disse kom i form av en flatehogd flintgjenstand og et fragment av en slipt skiferspiss. Kanskje ikke helt uventet, men like fullt veldig gøy!

Hakket mer overrasket ble vi i går, da ei lita, blå glassperle dukket opp under overflaterensen av feltet. Den hører utvilsomt hjemme i en helt annen periode enn steinalder. Vi har ikke fått sett så nøye på den enda, men tipper den kan dateres til jernalder.

 

Lita perle, men stor stas! Med sitt spissovale tverrsnitt har den en litt «ufo-aktig» form. Foto: Ingvild Grønbeck, NTNU Vitenskapsmuseet