Utgravingsprosjekt

E39 Julsundet og Tomrefjorden


Sted: Molde, Møre og Romsdal
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Silje Elisabeth Fretheim

Tidsrom: 2021 - 2023


Om prosjektet

Dette prosjektet er initiert av plan om ny E39 på strekningen Vik-Julbøen i Molde og Vestnes kommuner (over Otrøya), og vegforbindelse mellom Otrøya og Gossen, Aukra kommune, Møre og Romsdal. Prosjektet er tenkt gjennomført i tidsrommet 2021-2025.
Prosjektet omfatter spor etter bosetning og aktivitet fra tidlig steinalder til middelalder