Utgravingsprosjekt

E18 Tvedestrand-Arendal


Sted:
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Prosjektleder Lars Sundstrøm

Tidsrom: 2014 - 2016


Om prosjektet

Fra august 2014 skal Kulturhistorisk museum (KHM) gjennomføre arkeologiske utgravninger i forbindelse med ny E18 mellom Tvedestrand og Arendal i Aust-Agder.
Resultater fra registreringene viser 104 automatisk fredete kulturminnelokaliteter, hvorav 92 steinalderlokaliteter.
Prosjektet er foreløpig treårig.