Grevling i taket, eller arkeologer på tunnelen

13.07.17

Kjørholttunnelen i Porsgrunn i Telemark skal utvides som et ledd i oppgraderingen av E18 traseen mellom Telemarksporten og Grenlandsbrua. I den forbindelse tilbrakte en liten gruppe arkeologer fra Kulturhistorisk Museum noen kalde våruker på toppen av tunneltaket, for å undersøke en lokalitet fra mellommesolitikum og perioden 8000-7700 f.Kr.

Mellommesolitikum har de seneste årene fått mye fokus gjennom forvaltningsundersøkelser som Vestfoldbaneprosjektet og E18 Bommestad-Sky, og i vitenskapelige arbeider som doktorgradsavhandlingen til Hege Damlien. Perioden har vist seg å ha spor etter markante endringer i flintteknologien, noe som har fått forskere til å foreslå at en gruppe med nye mennesker kan ha kommet til Norge fra områder i øst. Utgravningsresultatene og den påfølgende forskningen viser ikke bare en teknologisk endring, men også tegn på en økt spesialisering i bruken av de enkelte boplassene, gjennom ulike aktiviteter utført på forskjellige steder i landskapet.

På den lille Kjørholtboplassen ser vi spor etter aktivitet som inneholder flere av de ulike aspektene ved redskapsproduksjon innenfor det vi kan kalle den teknologiske tradisjonen i mellommesolitikum. Likevel virker en spesiell type flintspiss å være det redskapet som forekommer hyppigst i materialet vi har funnet. Dette er såkalte borspisser, små, litt tykke spisser med vridningsspor i tuppen. Vi tror at dette kan ha vært benyttet til å borre hull i materialer som skinn, tre eller bein. Ingen av disse råmaterialene er vanlige å finne på boplasser på Østlandet, og som regel er det råtnet bort og forsvunnet for godt.

Kjørholt-boplassen ligger tett på de sjeldne og bevaringsverdige kalklindeskogene i Telemark.  Beliggenheten til boplassen gjorde oss derfor ekstra spente på om naturforholdene kunne ha skapt gode bevaringsforhold. Ikke langt unna ligger også den mellommesolittiske lokaliteten Prestemoen som ble undersøkt av Kulturhistorisk museum i 2012. Her ble det funnet fragmenter av fiskekroker og en harpun i bein. Våre forhåpninger til tross, som vanlig ble det ble dessverre ikke gjort funn av organisk materialet på Kjørholt. Gjennom blant annet slitesporsanalyser kan vi jobbe videre med å få innsikt hva slags materiale man borret i. Kanskje var det bein?

Videre analyser av disse borspissene kan kanskje bidra til økt innsikt i bruk av bein og tre i mellommesolitkum i Oslofjordsregionen.