Utgravingsprosjekt

E18 Kjørholt – Rugtvedt, Porsgrunn


Sted:
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Hege Damlien

Tidsrom: 24.04. - 19. 05, 2017


Om prosjektet

I forbindelse med utbyggingen av E18 Telemark vil vi undersøke en steinalderlokalitet sommeren 2017.