Utgravingsprosjekt

E134 Oslofjordforbindelsen


Sted:
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Per Åke Persson

Tidsrom: September - oktober, 2019


Om prosjektet

Steinalderlokalitet