Vårvask på Hellelland?

01.04.17
Av Redaksjonen

Vi har skrevet en del om de merkelige store groper som ble oppdaget under utgravingen ved Helleland i 2016. Nå jobber vi på museet og analyserer utgravingens resultater. Når vi setter sammen våre innmålingene og databaser og undersøker prøvene vi har tatt i labben, finner vi frem til svarene på våre spørsmål. Og det største mysterium på Helleland er jo hva de store gropene der ble brukt til.

Etter at vi analyserte forkullede planterester fra disse gropene ble det nå klar at de ble anlagt om våren, ettersom vi kunne identifisere forkullede blomster av løvetann og marikåpe. Det viste seg også at gropene ble anlagt med omtrent ett års mellomrom og at det sannsynligvis ble varmet opp store mengder vann med disse installasjonene. Dette vannet inneholdt en del fett og diverse organiske substanser.

På dette grunnlaget kom vi frem til ganske oppsiktsvekkende og innlysende forklaringen for disse gropene. Tingene falt på plass etter at vi gikk gjennom det gamle norrøne kildemateriale, spesielt den islandske «Leiðrabjössi saga hin hagliga». I denne teksten fra 1000-tallet blir det beskrevet hvordan befolkningen samlet seg etter vårbloten til en ritual som kalles for «Várlaugr». I store badestamper ble vannet varmt opp og alle frie bønder vasket først seg selv og etterpå sine hester i dette vannet som ansås som spesielt velgjørende og helbredende. I sagaen står det følgende:

Frá Leyðrabjǫssa saga hinn haglega, kafli 24:

Þat var á einu vári, at fjǫlmennt var á Laugarnesi at várlaugi. Eftir at leyðra sig og hestana, þá komuzt þau til veizlu. «Nú eru leyðraði av saurr ok misgerðir á síðasta ári,» sagði Bjǫssi. «Skulum við fara í víking í Suðureyjum. Spjót Óðins skín í hárið, ok skal þat blinda fjándmanni.»

English translation (with kind permision, by Dawn Elise Mooney (AM/UiS):

It was one spring when a crowd gathered at Laugarnes for the spring wash. After washing themselves and their horses, they went to the feast. “Now the filth and misdeeds of the last year are washed away,” said Bjössi. “We shall go raiding in the Hebrides. Our hair shines like Odin’s spear, and will blind our enemies.”

Mye tyder at våre funn på Helleland har avdekket en plass hvor lignende hendelser fant sted i vikingtiden. Den sentrale beliggenheten ved elven og med den store flaten hvor gamle Helleland kirke ligger i dag, må ha vært svært velegnet til å samle bygdas befolkning til «Várlaugr» i vikingtiden.Spor av vårvask i vikingtiden? En av «vaskegropene» på Hellelland.


Kommentarer


Volker
03.05.2017

Ingen lesere som stusset over «Sagaen om Vaske-Bjørn, den reinslige»? Er folk for ukritiske til det som står på nettet? Ingen som har laget merke til publiseringsdato? Når det er sagt, så er den presenterte tolkningen av utgravningsresultatene helt innenfor rammen av det mulige, men enkelte deler av innlegget må nok anses som «alternative facts»!