Utgravingsprosjekt

E 39 Skjerpe-Krossmoen (Helleland)


Sted: Egersund, Rogaland
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Prosjektleder Volker Demuth

Tidsrom: 2016


Om prosjektet

Utgravingen foregår langs med E 39, her blir det gang- og sykkelvei. Ved en forundersøkelse i 2008 ble det funnet en rekke arkeologiske strukturer i dette område. Vi forventer å finne kokegroper og ildsteder, hvor folk i jernalderen har tilberedt måltider ved spesielle anledninger. Dessuten forventer vi å finne spor etter bygninger i form av stolpehull og muligvis også rester av steinmurer. Sist men ikke minst er vi spent på en rekke eiendommelige groper, som godt kan være graver fra eldre jernalder eller vikingtid. Undersøkelsesområdet ligger nær den gamle prestegården og kirkestedet fra middelalderen, så muligvis kan vi påvise en lang kontinuitet av bosetning og begravelser på denne plassen i elvedalen.