Grav ble til grop

15.06.16
Stefano, Satu og Rolf unner seg en velfortjent pause etter de renset frem steinpakningen i den store gropen. Den korsformede jordbenken over steinene er et utgravingsteknisk tiltak. Slik får man profiler hvor man kan studere hvordan gropen ble brukt og fylt opp.

Som tidligere fortalt har vi oppdaget flere store nedgravinger i nærheten av kirken som vi antok kunne være graver. Derfor var vi selvfølgelig svært spent hva vi kom til å finne i disse gropene. Vi gravde oss forsiktig ned og en massiv steinpakning og ganske mye trekull kom til syne. Dette kjenner vi fra såkalte kokegroper hvor mat til spesielle anledninger ble tilberedt. 

Oversikt over sjakten med de store gropene.

Oversikt over sjakten med de store gropene. Den største med den korsformede profilbenken er i forgrunnen. Ved siden av ligger steinene som ble gravd ut av anlegget. Legg merke til at det er flere større groper i sjakten, som ser ut til å ligge på en rekke!

Den gropen som vi undersøkte nå, er imidlertid altfor stor for å være brukt for matlagning, det er også blitt brukt ganske store steiner som ligger tettpakket på trekullet. Vi er ikke helt sikkert hva vi har funnet, men det virker mest innlysende at denne gropen har hatt en eller annen teknisk funksjon. Det kan tenkes at den inngikk i en installasjon for tørking av et eller annet, kanskje den ble brukt for produksjon av malt?

Men også i tradisjonelt bearbeidelse av tre kan det være behov for varme, eller varm vanndamp, eksempelvis for å bøye og forme treplanker. Vi har ingen sikre svar enda, men håper at vi kan si mer om dette etter at prøvene som vi tok fra gropen ble naturvitenskapelig analysert. Sånn er det ofte i vitenskapet: man får svar på ett spørsmål (Er det en grav? Nei!), men så dukker mange nye spørsmål opp. Og kanskje er det nettopp det som gjør arkeologien så spennende.