Utgravingsprosjekt

Abelsborg Midtjord


Sted:
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Prosjektleder Anja Roth Niemi

Tidsrom: 2016


Om prosjektet

Tidsrom: juni-juli (3 uker)

Beskrivelse: I forbindelse med omlegging av privat veg skal Tromsø Museum undersøke to tufter fra steinalderen. Tuftene ligger i skjæringa til riksvegen, og er begge skadet som følge av dette. Prosjektet tar sikte på å dokumentere konstruksjonsspor, aktiviteter i og rett utenfor tuftene, samt å datere når tuftene ble anlagt og avgjøre hvor lenge de var i bruk. Tuftene er antatt datert til sein yngre steinalder, ca 3000-2000 f.Kr.