Utgravingsprosjekt

Halmstad trafostasjon, Vollskogen


Sted:
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Steinar Solheim

Tidsrom: mai - juli, 2018


Om prosjektet

Undersøkelse av gravhauger