Utgravingsprosjekt

Vinterbro


Sted:
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Per Åke Persson

Tidsrom: 12.09-21.10.16 [6 uker], 2016


Om prosjektet

Lokalitet fra steinalder og dyrkningsspor fra jernalder

Utgraving i anledning næringspark