Utgravingsprosjekt

Våtvoll – Håloglandsvegen


Sted: Kvæfjord, Troms og Finmark
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Inga Malene Bruun

Tidsrom: juni, 2021