Utgravingsprosjekt

Stutøy


Sted: Karmøy, Rogaland
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Sigrid Alræk Dugstad

Tidsrom: 18.06 - 17.08, 2018


Om prosjektet

I forbindelse med etablering av nytt industri- og næringsområde på Stutøy, ca. 1 km sør for Avaldsnes i Karmøy kommune, skal Arkeologisk Museum undersøke to boplasser fra slutten av eldre steinalder/overgangen til yngre steinalder. I tillegg skal det undersøkes en mulig urnegrav fra eldre jernalder, nærmere bestemt fra romertid, påvist på den ene steinalderboplassen.