Utgravingsprosjekt Sømmevågen

Nyttårsresultater fra Sømmevågen

09.01.15
Av Redaksjonen
Eksempler på tverrpiler fra lokalitet 9. Alle spissene er funnet i samme kontekst. Foto: T. Tveit.

Nå som vi går inn i et nytt år, tenkte jeg det var på tide med et lite innblikk i hvordan det går med arbeidet med materialet fra Sømme. Etterarbeidet er i gang for fullt og katalogiseringen av lokalitet 9 er godt på vei. Det littiske materialet har vist seg å by på noen overraskelser. I felt hadde vi inntrykk av at lokaliteten hovedsakelig var tidligneolittisk, men nå ser det ut til at andelen mesolittisk materiale er større enn antatt. Der er mange unike aspekter ved undersøkelsene på Sømme i 2014, men det jeg vil trekke fram i denne omgangen, er det store antallet tverrpiler. Så langt er ca. 20 % av materialet fra lokalitet 9 katalogisert og vi har funnet 80 tverrpiler! Flesteparten av pilene er dannet fra avslag, en type vanlig i mesolitikum, og godt kjent fra Ertebølleboplasser i Danmark. Enkelte av tverrpilene ble funnet i forbindelse med ildsteder og vi er spente på hva dateringene tilsier.

I databasene til Arkeologisk museum finnes det fra før 217 tverrpiler, hvorav ca. 30 er fra utgravningene på Sømme i 2013. Funnene fra lokalitet 9, i 2015, er dermed det største antallet tverrpiler noen sinne funnet på en enkelt lokalitet i Rogaland!

Jeg ser fram til at katalogiseringen av de øvrige to lokalitetene blir klar. Kanskje er vi her på sporet av særs spesialiserte boplasser?!