Utgravingsprosjekt

Sømmevågen


Sted: Sola, Rogaland
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Prosjektleder Trond Meling

Tidsrom: 2013 - 2015


Om prosjektet

I 2014 skal vi undersøke flere boplasser fra steinalder i nærheten av flyplassen på Sola.

I 2013 ble det gravd ut på to lokaliteter. På den ene er det funnet et mesolittisk materiale under flygesandslag med bosetningsspor og dyrkingslag oppå. På den andre lokaliteten er bl.a. flintmateriale fra yngre steinalder identifisert under et yngre lag av bosetningsspor og dyrkingslag med for eksempel perledekorert spannformet keramikk.