Utgravingsprosjekt

Sola Sentrum


Sted: Sola, Rogaland
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Krister Scheie Eilertsen

Tidsrom: 20.04-18.08, 2017


Om prosjektet

Kort tid etter påske starter vi opp med arkeologiske undersøkelser av to steinalderboplasser som har fått prosjektnavnet «Sola Sentrum». Bakgrunnen for prosjektet er at sentrumsplanen til Sola kommune skal settes i gang. Dette innebærer blant annet utvidelse av kommunehuset, nye veistrukturer, tilhørende parkområder og ny kirke. Boplassene som skal undersøkes kan foreløpig dateres til eldre steinalder, og da mest sannsynlig siste halvdel, 7000-4000 f.Kr. Vi ser frem mot det som vil bli en spennende gravesesong hvor målet er å få undersøkt intakte boligstrukturer fra eldre steinalder. Resultater og spennende funn vil bli formidlet fortløpende på Norark.