Utgravingsprosjekt

Sjetnan Nedre del 2


Sted: Trondheim, Trøndelag
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Raymond Sauvage

Tidsrom: August - September, 2018


Om prosjektet

Boplass fra jernalderen