Utgravingsprosjekt

Seljestad


Sted: Ullensvang, Vestland
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Christine Tøssebro

Tidsrom: august - september, 2022


Om prosjektet

Undersøkelse av jernvinneanlegg fra yngre jernalder, med ovner, slagghauger og kullgroper. Bakgrunnen for prosjektet er ny tunnel langs E134 mot Røldal.