Utgravingsprosjekt

Schirmers gate 1 – Den katolske kirke...


Sted:
Ansvarlig institusjon:
Tidsrom: 2014


Om prosjektet

Arkeologisk undersøkelse av gravrøys, dyrkningslag og bosetningsspor fra eldre jernalder.

I forbindelse med reguleringsplan for nytt kirkebygg i Schirmers gate 1 i Trondheim gjennomførte Sør-Trøndelag Fylkeskommune en arkeologisk registrering innenfor planområdet i 2013. Ved registreringen ble det påvist automatisk freda kulturminner i form av eldre dyrkningslag og en gravrøys.

Den arkeologiske undersøkelsen ble gjennomført september-oktober 2014.