Utgravingsprosjekt

Rv9 Sandnes-Harstadberg


Sted:
Ansvarlig institusjon:
Tidsrom: 2014


Om prosjektet

Undersøkelse av bosetningsspor og overpløyd gravhaug fra jernalder