Utgravingsprosjekt

Rv3-Fv25


Sted: Elverum, Løten
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Bernt Rundberget

Tidsrom: 2015


Om prosjektet

Dyrknings- og bosetningsspor, kullgroper, jernvinne.

14 uker fra 1. juni 2015.