Utgravingsprosjekt

Øya, Melhus (E6-utbygging)


Sted:
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Merete Moe Henriksen

Tidsrom: mai-august, 2017


Om prosjektet

I forbindelse med reguleringsplan for ny E6 gjennom Melhus på strekningen Røskaft- Skjerdingstad, skal NTNU Vitenskapsmuseet undersøke et større bosetningsområde med antatt datering til jernalder. Området ligger like ved Øya videregående skole på Kvål. Under registreringen foretatt av Sør-Trøndelag fylkeskommune ble det påvist både stolpehull, kokegroper, dyrkningslag og nedgravninger innenfor et område på ca. 34 000 m2. I løpet av undersøkelsen planlegger vi å avdekke et areal på ca. 20 000 m2.