Utgravingsprosjekt

Onsøy pukkverk


Sted:
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Inger Marie Berg-Hansen

Tidsrom: Vår, 2018


Om prosjektet

3 steinalderlokaliteter