Utgravingsprosjekt

Olstad


Sted:
Ansvarlig institusjon:
Tidsrom: 2017


Om prosjektet

I august 2014 fikk Vitenskapsmuseet melding om metallsøkerfunn av ei øks og et sverd fra vikingtid på Olstad i Skaun. Finneren lot gjenstandene ligge i jorda slik at de kunne undersøkes av fagfolk. I oktober 2014 ble gjenstandene gravd opp.